PDF
Celkem je k dispozici 26 publikací

Analýza časových řad
Zdarma
Analýza dat
Zdarma
Analýza vícerozměrných dat
Zdarma
Audiovizuální prostředky 1
Zdarma
Bydleni v kontext u chudoby a stáří
Zdarma
Charakteristika sociálně prostorové segregace
Zdarma
Dipolomový projekt
Zdarma
Didaktika informatiky pro ZŠ a SŠ 1
Zdarma
Diskrétní matematika pro informatiky
Zdarma
Distanční vzdělávání
Zdarma
Ekonomické informační systémy
Zdarma
Exkluze jako sociální problém
Zdarma
Informační systémy 1
Zdarma
Informační systémy 2
Zdarma
Metody kódování, šifrování a bezpečnosti dat
Zdarma
Náhodné procesy
Zdarma
O způsobech zvládání chudoby
Zdarma
Počítačové systémy
Zdarma
Programování C
Zdarma
Programování v C++
Zdarma
Reprezentace znalostí
Zdarma
Stochastické algoritmy pro globální optimalizaci
Zdarma
Úvod do ekosystému Apple
Zdarma
Vývoj mobilních aplikací pro iOS
Zdarma