PDF
Celkem je k dispozici 26 publikací

Analýza časových řad

Zdarma
Analýza dat

Zdarma
Analýza vícerozměrných dat

Zdarma
Audiovizuální prostředky 1

Zdarma
Bydleni v kontext u chudoby a stáří

Zdarma
Charakteristika sociálně prostorové segregace

Zdarma
Dipolomový projekt

Zdarma
Didaktika informatiky pro ZŠ a SŠ 1

Zdarma
Diskrétní matematika pro informatiky

Zdarma
Distanční vzdělávání

Zdarma
Ekonomické informační systémy

Zdarma
Exkluze jako sociální problém

Zdarma
Informační systémy 1

Zdarma
Informační systémy 2

Zdarma
Metody kódování, šifrování a bezpečnosti dat

Zdarma
Náhodné procesy

Zdarma
O způsobech zvládání chudoby

Zdarma
Počítačové systémy

Zdarma
Programování C

Zdarma
Programování v C++

Zdarma
Reprezentace znalostí

Zdarma
Stochastické algoritmy pro globální optimalizaci

Zdarma
Úvod do ekosystému Apple

Zdarma
Vývoj mobilních aplikací pro iOS

Zdarma